GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
telefón
fax
e-mail
091 01 Stropkov
+421 54 742 8136
+421 54 742 8137
Slovakia
+421 54 742 3468
+421 54 742 8094

GLITEL Stropkov, s.r.o.
Bajkalská 9
telefón
e-mail
831 04 Bratislava
+421 903 638 115
Slovakia
Spoločnosť GLITEL Stropkov, s.r.o. bola založená v máji 1993 v Stropkove. Dlhoročným pôsobením na slovenskom telekomunikačnom trhu si vybojovala firma GLITEL Stropkov, s.r.o.. dôležitú pozíciu.

GLITEL Stropkov, s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality podľa normy EN ISO 9001:2008. Hlavným cieľom spoločnosti je uspokojovať požiadavky slovenského telekomunikačného trhu.
Predmet činnosti spoločnosti je sústredený na návrh, vývoj, výrobu a predaj zariadení:

ADSL routrov
ADSL splittrov
telefónnych prístrojov
telefónnych zásuviek
telekomunikačných zariadení

Produkty spoločnosť uvádza na trhu pod obchodnou značkou Glitel.
GPS: 49.202978 N 21.65412 E
© Copyright GLITEL Stropkov, s.r.o.. , 2010